+45 22 77 18 60 hans@kertemindebyferie.dk

Regler ved ophold på Kerteminde Byferie

Anvendelse:
Ferieboligen må ikke bebos af flere personer end det i kataloget og på lejebeviset anførte person antal – inkl. børn (over 2 år.) Cykler og andet stort udstyr må ikke medtages i lejlighederne.

Lejers ansvar:
Lejer er forpligtet til at respektere de regler, som gælder for Kerteminde Byferie. Lejer hæfter for beskadigelser på bolig samt inventar. Beskadigelser vil blive udbedret for lejers regning.

Depositum:
Depositum kan være individuelt, Kerteminde Byferie er berettiget til at opkræve et depositum, som opkræves sammen med betalingen. Depositummet, der tjener som sikkerhed for lejers forpligtelser, returneres senest 1 uge efter afrejsen, når tilfredsstillende kontrol af ferieboligen er udført. Forbrug af strøm, olie m.m. kan ikke modregnes i depositum, men skal afregnes ved afrejsen.

Rygning:
Det er strengt forbudt at ryge indendørs overalt i Kerteminde Byferie. Sker dette, vil der blive opkrævet en bod på kr. 1.500,-. Der er opstillet zinkspande udendørs, der skal bruges til aske og skod. Ved rygning skal der vises hensyn til naboerne.

Husdyr:
Husdyr er ikke tilladt på Kerteminde Byferies område, med undtagelse af i vores 2 sommerhuse.

Senge:
Der skal bruges sengelinned på alle senge. Det lagen, der er lagt på, er for at beskytte madrasserne. Der skal lagen ovenpå. Ved overtrædelse opkræves kr. 250,- pr. seng for vask.

Støj:
Der skal vises hensyn til de andre beboere. Høres musik efter kl. 23.00 skal alle døre og vinduer være lukkede. Kl 24.00 skal der være ro, så andre beboere kan sove.

Kørsel:
Kørsel på området skal ske langsomt og hensynsfuldt. bl.a. pga. legende børn.

Grill:
Der forefindes grill i lejlighederne. Vis hensyn til beboerne. Flyt grillen, hvis naboen generes af røgen.

Rengøring:
Selv om der er bestilt slutrengøring skal følgende gøres:
. Generel oprydning
. Tømning af opvaskemaskine
. Tømning af skraldespande/toiletspande
. Tomme flasker fjernes
. Køkken skal rengøres
. Grill skal  renses
Udføres dette ikke opkræves kr. 250,- pr. times rengøring.